ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Lidl Hellas & Σια Ο.Ε.

Ο.Τ. 31, ΔΑ 13 Τ.Θ. 1032,

Τ.Κ. 57 022 Σίνδος

Νομίμως καταχωρημένη στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης υπό τον αριθμό Μητρώου 23310.

Α.Φ.Μ. 093683423, Δ.Ο.Υ. Ιωνίας.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:

Οι on-line προσφορές μας περιλαμβάνουν Συνδέσεις (Links) με άλλες ιστοσελίδες. Μέχρι το σημείο, που αυτή η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξωτερικές συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (υπερσυνδέσεις-Hyperlinks) υπόκεινται αυτές οι ιστοσελίδες στην αποκλειστική ευθύνη των εκάστοτε φορέων τους ως προς το περιεχόμενο τους. Σας συμβουλεύουμε να δίνετε προσοχή στα οριζόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η Λίντλ εξέτασε πριν την εγκατάσταση τους συνολικά τα περιεχόμενα των ξένων ιστοσελίδων για ενδεχόμενες νομικές παραβάσεις. Παρ’ όλα αυτά η Λίντλ δεν έχει καμιά επίδραση στην διαμόρφωση του περιεχομένου των εν λόγω σελίδων κι έτσι δεν μπορεί να υιοθετήσει ρητά τα περιεχόμενα των εν λόγω συνδεόμενων ιστοσελίδων. Η Λίντλ πραγματοποιεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα ελέγχους σ’ αυτές. Σε περίπτωση που η Λίντλ λάβει γνώση κάποιας νομικής παράβασης μιας συνδεόμενης ιστοσελίδας, αυτή απομακρύνεται άμεσα. Για παράνομα, προβληματικά ή ελλιπή περιεχόμενα όπως και για βλάβες, που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών των προσλαμβανόμενων από τις συνδεόμενες ιστοσελίδες, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο πάροχός τους. Για πληροφορίες τρίτων είναι υπεύθυνη η σύνταξη μόνο σε αυτήν την περίπτωση, όταν έχει λάβει γνώση ενός ενδεχόμενα παράνομου ή αξιόποινου περιεχομένου και είναι τεχνικά δυνατό και εφικτό να διακόψει την εφαρμογή του.