ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ WWW.REALESTATE.GR

Έκδοση 2.0, Τελευταία ενημέρωση 17.12.2020

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας www.realestate-lidl.gr. Με τις ακόλουθες επισημάνσεις προστασίας δεδομένων σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα. Ως νομοθετική βάση για την προστασία δεδομένων ισχύει ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και η λοιπή ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

 1. Είσοδος στην ιστοσελίδα μας

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/ Νομικές βάσεις:

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια:

 

 • η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα, 
 • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,
 • το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,
 • η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),
 • ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και
 • το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider),

στον διακομιστή της ιστοσελίδας μας  και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:

 • εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,
 • εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας,
 • αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος. 

Νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής: ΓΚΠΔ). Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους ως άνω αναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων. Εάν τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για σκοπούς προετοιμασίας μιας σύμβασης, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ.

Αποδέκτες/ Κατηγορίες αποδεκτών:

Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία και από τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας στον τομέα του ΙΤ-Hosting. Αυτοί επιλέγονται προσεκτικά, ελέγχονται από εμάς και δεσμεύονται συμβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.

Διάρκεια αποθήκευσης/ κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Τα δεδομένα αποθηκεύονται προσωρινά για χρονικό διάστημα επτά ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα.

2. ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων/ νομικές βάσεις:

Φυσικά, αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας με εμπιστευτικότητα. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά με σκοπό την επεξεργασία του αιτήματός σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) ή το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) ΓΚΠΔ. Το δικό μας και το ταυτόχρονο (έννομο) συμφέρον μας για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων προκύπτει από το σκοπό απάντησης των αιτημάτων σας και, εάν είναι απαραίτητο, επίλυσης τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.

Αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών:

Στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Πρόσβαση στις πληροφορίες σας έχουν μόνο εκείνα τα μέλη του προσωπικού που εξουσιοδοτούνται για να ικανοποιήσουν το αίτημά σας.

Περίοδος αποθήκευσης/ κριτήρια για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης:

Τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας θα αποθηκευτούν από εμάς και τους αποδέκτες για το χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία του αιτήματός σας, και στη συνέχεια διαγράφονται, με την επιφύλαξη ύπαρξης νομικής υποχρέωσης διατήρησής τους.

3. ΧΡΗΣΗ COOKIES ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων/νομικές βάσεις:

Εμείς, η Λίντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε., ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, ΤΚ 57022, Σίνδος είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τη χρήση cookies σε όλους τους (υπο-) τομείς της διεύθυνσης www.realestate-lidl.gr.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε μια τερματική συσκευή (laptop, tablet, smartphone κ.ά.) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στην τερματική συσκευή σας και δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους (trojan) ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό. Σε ένα cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιείται. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι αποκτούμε με άμεσο τρόπο γνώση της ταυτότητάς σας.

Επισκόπηση πληροφοριών για τα cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, καθώς και για τους αντίστοιχους σκοπούς επεξεργασίας, τα χρονικά διαστήματα αποθήκευσης και τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους παρόχους θα βρείτε στην  Πολιτική cookies.

Η χρήση των cookies –ανάλογα με την κατηγορία του cookie ή των άλλων τεχνολογιών– τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Τεχνικά αναγκαία cookies: Πρόκειται για cookies και όμοιες μεθόδους χωρίς τη χρήση των οποίων δεν μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας (για την ορθή προβολή της ιστοσελίδας μας/των λειτουργιών που επιθυμείτε κ.λπ.).
 • Cookies προτιμήσεων: Με τη βοήθεια αυτών των τεχνολογιών μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ή συναγόμενες προτιμήσεις σας για άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας. Για παράδειγμα, μπορούμε με βάση αυτές τις ρυθμίσεις να προβάλλουμε την ιστοσελίδα μας στην κατάλληλη για εσάς γλώσσα.
 • Στατιστικά cookies: Αυτές οι τεχνολογίες μάς επιτρέπουν να δημιουργούμε ανώνυμες στατιστικές σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας. Έτσι, μπορούμε για παράδειγμα να καθορίσουμε πώς να προσαρμόσουμε ακόμα καλύτερα την ιστοσελίδα μας στις συνήθειες των χρηστών.
 • Cookies εμπορικής προώθησης: Μας δίνουν τη δυνατότητα να προβάλλουμε κατάλληλο διαφημιστικό περιεχόμενο σε εσάς με βάση την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης σας. Η συμπεριφορά χρήσης σας μπορεί επίσης να παρακολουθείται μέσω διαφόρων ιστοσελίδων, φυλλομετρητών ή τερματικών συσκευών με τη χρήση ενός αναγνωριστικού χρήστη (μοναδικό αναγνωριστικό).

Στο πλαίσιο της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης, ανάλογα με τον σκοπό, υφίστανται επεξεργασία ιδίως οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Τεχνικά αναγκαία cookies

 • Βελτιστοποίηση των χρόνων απόκρισης με τη διανομή της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο σε πολλούς διακομιστές.
 • Ρυθμίσεις χρήστη για αποθήκευση της κατάστασης συγκατάθεσης του χρήστη για τα cookies για τον κάθε επιμέρους υποτομέα της ιστοσελίδας (π.χ συγκατάθεση για τις προτιμήσεις cookie).

Cookies προτιμήσεων:

 • Ρυθμίσεις για την προσαρμογή διεπαφής χρήστη (π.χ. επιλογή προτιμώμενης γλώσσας).
 • Αποθήκευση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ενός χρήστη και των Χαρτών Bing προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λειτουργικότητα του χάρτη.

Στατιστικά cookies:

 • Ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης με πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτά αφορούν ειδικότερα:
  • τον τύπο και την έκδοση του φυλλομετρητή σας,
  • το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε,
  • το referrer-URL (την προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε),
  • το hostname του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP),
  • την ώρα υποβολής τους αιτήματος στον διακομιστή,
  • το ατομικό αναγνωριστικό χρήστη και
  • τα συμβάντα που ενεργοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα (συμπεριφορά πλοήγησης).
 • Η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται επίσης σε τακτική βάση, προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε συσχέτιση με το πρόσωπό σας.

Εμπορικής προώθησης:

 • Ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης με πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτά αφορούν ειδικότερα:
  • τη διεύθυνση IP,
  • το ατομικό αναγνωριστικό χρήστη,
  • πιθανά προϊόντα ενδιαφέροντος,
  • τα συμβάντα που ενεργοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα (συμπεριφορά πλοήγησης).
 • Η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται επίσης σε τακτική βάση, προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε συσχέτιση με το πρόσωπό σας.

Νομική βάση για τη χρήση cookies προτιμήσεων, στατιστικών cookies και cookies εμπορικής προώθησης αποτελεί η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Νομική βάση για τη χρήση τεχνικά αναγκαίων cookies είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, δηλαδή, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας κατά την έναρξη ή την εκτέλεση της σύμβασης.

Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε/ προσαρμόσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι το σημείο αυτό. Απλώς κάνετε κλικ εδώ και καταχωρείτε την επιλογή σας. Αφαιρώντας τα αντίστοιχα σύμβολα «check» ανακαλείτε με εύκολο και απλό τρόπο τη συγκατάθεσή σας για τους εκάστοτε σκοπούς επεξεργασίας.

Αποδέκτες/κατηγορίες αποδεκτών:

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων με τη χρήση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών για την επεξεργασία δεδομένων χρήσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών. Οι πάροχοι αυτοί επεξεργάζονται τα δεδομένα σας κατόπιν δικής μας εντολής ως εκτελούντες την επεξεργασία, επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται μέσω σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Όλες οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην Πολιτική cookies ως πάροχοι ενεργούν για λογαριασμό μας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την Google LLC, τα δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά κανόνα σε διακομιστές που βρίσκονται στις ΗΠΑ, για λόγους στατιστικής μελέτης.

Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια καθορισμού της διάρκειας αποθήκευσης:

Μπορείτε να βρείτε τη διάρκεια αποθήκευσης για τα cookies στην Πολιτική cookies. Αν στη στήλη «Λήξη» δηλώνεται η ένδειξη «μόνιμο», το cookie αποθηκεύεται μόνιμα έως ότου ανακληθεί η σχετική συγκατάθεση.

 4. Bing Maps

Στην παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Bing Maps. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προβάλλουμε σε εσάς διαδραστικούς χάρτες απευθείας στην ιστοσελίδα και να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε με ευκολία τη λειτουργία χαρτών π.χ. για να βρείτε τοποθεσίες στην περιοχή που επιθυμείτε ή να τοποθετήσετε τα προσφερόμενα καταστήματα ορατά στους χάρτες.

Το Bing Maps χρησιμοποιείται για καλύτερη παρουσίαση των διαδικτυακών προσφορών μας και για τον πιο εύκολο εντοπισμό των τοποθεσιών που αναφέρουμε στην ιστοσελίδα. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, ο πάροχος του Bing Maps, η Microsoft Corporation, λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε προσπελάσει την αντίστοιχη υποσελίδα της ιστοσελίδας μας. Για τη χρήση των λειτουργιών του Bing Maps στο πλαίσιο της διαδικτυακής επικοινωνίας απαιτείται η επεξεργασία της διεύθυνσης IP σας. Κατά κανόνα η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σε διακομιστή της Microsoft στις ΗΠΑ.

Εμείς δεν ασκούμε καμία επιρροή στη συγκεκριμένη επεξεργασία των δεδομένων. Περαιτέρω πληροφορίες για τον σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας δεδομένων από το Bing Maps μπορείτε να λάβετε από τη δήλωση προστασίας δεδομένων του παρόχου. Εκεί θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα συναφή σας δικαιώματα και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Η διεύθυνση και επισημάνσεις προστασίας δεδομένων του παρόχου του Bing Maps είναι : Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 ΗΠΑ, https://privacy.microsoft.com/el-gr/privacystatement.

 

5. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Εφόσον διαβιβάζουμε δεδομένα σε αποδέκτες που βρίσκονται σε τρίτες χώρες (με έδρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου), μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από τα στοιχεία που δίδονται στην περιγραφή της εκάστοτε επεξεργασίας δεδομένων για τους αποδέκτες/ κατηγορίες αποδεκτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστοποιεί ότι ορισμένες τρίτες χώρες διαθέτουν ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων που είναι ισοδύναμο με το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μέσω των λεγόμενων αποφάσεων επάρκειας. Μπορείτε να βρείτε κατάλογο των χωρών αυτών στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html. Αν σε κάποια χώρα δεν υπάρχει ισοδύναμο πρότυπο προστασίας δεδομένων, μεριμνούμε ώστε η προστασία δεδομένων να διασφαλίζεται επαρκώς με άλλα μέτρα. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω δεσμευτικών εταιρικών κανόνων, τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πιστοποιητικών ή άλλου αναγνωρισμένου κώδικα δεοντολογίας. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό,  παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας (σημείο 7).

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επισκόπηση

Εκτός από το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που μας έχετε χορηγήσει, έχετε τα ακόλουθα περαιτέρω δικαιώματα εάν πληρούνται οι αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύονται από εμάς σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή ελλιπών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που αποθηκεύονται από εμάς σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ,
 • Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το πρόσωπό σας. Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογούνται ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Όταν διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση.

Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Εφόσον έχουμε δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούμεθα να τα διαγράψουμε, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους τρίτους που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ότι απαιτείτε και από αυτούς τη διαγραφή τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε, αντί της διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή
 • έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν:

 • η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και
 • η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απευθείας από εμάς σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ

Μπορείτε να προβάλετε εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων για άλλους λόγους που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Το ανωτέρω γενικό δικαίωμα εναντίωσης ισχύει για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται στους παρόντες όρους προστασίας δεδομένων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αντίθετα από ό,τι ισχύει για το ειδικό δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης (βλ. συγκεκριμένα σημείο 3), έχουμε υποχρέωση, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, να εφαρμόσουμε το εν λόγω γενικό δικαίωμα εναντίωσης μόνο αν μας αναφέρετε λόγους υπέρτερης σημασίας, π.χ. έναν πιθανό κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας με την εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. ή τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε..

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ

Επιπλέον, έχετε ανά πάσα στιγμή δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ιδίως στο κράτος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης ή στην αρχή του κράτους στο οποίο εδρεύει ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, complaints@dpa.gr).

7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι παρόντες όροι προστασίας δεδομένων ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων από την εταιρεία Λίντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. (ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, ΤΘ 1032, Τ.Κ. 57022, Σίνδος) («Υπεύθυνος επεξεργασίας») και για την ιστοσελίδα www.realestate-lidl.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιχειρησιακό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Λιντλ Ελλάς και Σια Ο.Ε. στην ως άνω διεύθυνση, υπόψη του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, ή στο dataprotection@lidl.gr.