Καθήκοντα πολιτικών μηχανικών, οικονομολόγων μηχανικών και τεχνικών κατασκευής Στα κεντρικά γραφεία χωρών "Η διαχείριση και η επιτήρηση των κατασκευαστικών έργων καταστημάτων και αποθηκών είναι μια συναρπαστική εργασία."

Στο τμήμα κατασκευών καταστημάτων στα κεντρικά γραφεία της χώρας…

  • προσαρμόζουμε τις διεθνείς προδιαγραφές σχεδιασμού στους εθνικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις κάθε χώρας.
  • αναπτύσσουμε νέες ιδέες για τη βελτιστοποίηση του δικού μας δικτύου καταστημάτων.
  • βελτιστοποιούμε την ποιότητα και τα έξοδα των δικών μας κατασκευαστικών έργων για τα καταστήματα.
  • υποστηρίζουμε τους συναδέλφους των τοπικών γραφείων ακινήτων κατά τον σχεδιασμό, την προκήρυξη, την ανάθεση και την επιτήρηση των κατασκευαστικών έργων για τα καταστήματα.

Στα κατασκευαστικά τμήματα αποθηκών των τοπικών κεντρικών γραφείων:

  • αναπτύσσουμε από κοινού με τα δικά μας εσωτερικά τεχνικά τμήματα σχεδιασμούς περιοχών για τα νέα κέντρα logistics.
  • σχεδιάζουμε, αναθέτουμε και διαχειριζόμαστε τα δικά μας κατασκευαστικά έργα αποθηκών με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές κατασκευών.
  • διασφαλίζουμε την ποιότητα κατασκευής και εξετάζουμε ενδεχόμενες αξιώσεις για ατέλειες.
  • φροντίζουμε, επεκτείνουμε και εκσυγχρονίζουμε τα δικά μας κέντρα logistics.

ΚΕΝΤΡΙΣΑΜΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ?Ανακαλύψτε τώρα νέες προοπτικές εξέλιξης από τη Lidl