Καθήκοντα πολιτικών μηχανικών, οικονομολόγων μηχανικών και τεχνικών κατασκευής Στα γραφεία ακινήτων χωρών " Ο τελικός μας στόχος για τα έργα κατασκευής καταστημάτων είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες."

Στο τμήμα κατασκευών καταστημάτων στα περιφερειακά γραφεία ακινήτων της χώρας…

  • σχεδιάζουμε, αναθέτουμε και διαχειριζόμαστε τα δικά μας έργα κατασκευής των καταστημάτων με βάση τις εθνικές προδιαγραφές.
  • διασφαλίζουμε την ποιότητα κατασκευής και εξετάζουμε ενδεχόμενες ατέλειες.
  • εκσυγχρονίζουμε το δικό μας δίκτυο καταστημάτων.
  • δημιουργούμε νέο δίκτυο καταστημάτων και υποστηρίζουμε τα εσωτερικά ειδικά τμήματα κατά την επέκτασή του.

ΚΕΝΤΡΙΣΑΜΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ?Ανακαλύψτε τώρα νέες προοπτικές εξέλιξης από τη Lidl