Καθήκοντα πολιτικών μηχανικών, οικονομολόγων μηχανικών και τεχνικών κατασκευής Στα κεντρικά γραφεία στη Γερμανία "Ανάπτυξη κατασκευαστικών ιδεών που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο -μια μεγάλη πρόκληση."

Στο τμήμα κατασκευών καταστημάτων στα κεντρικά γραφεία της Lidl στη Γερμανία…

  • αναπτύσσουμε περαιτέρω τον σχεδιασμό των καταστημάτων μας.
  • υποστηρίζουμε τα δικά μας κατασκευαστικά τμήματα σε διεθνές επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί η προσαρμογή των διεθνών προδιαγραφών σχεδιασμού σε κάθε χώρα.
  • αναπτύσσουμε περαιτέρω τις δικές μας κατασκευαστικές διαδικασίες και βελτιστοποιούμε τη ροή των κατασκευών, καθώς και τα έξοδα των δικών μας κατασκευαστικών έργων σε καταστήματα.
  • διαπραγματευόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, για να πετύχουμε πιο οικονομικές τιμές αγοράς δομικών υλικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού.

στο κατασκευαστικό τμήμα αποθηκών στα γραφεία μας στη Γερμανία...

  • αναπτύσσουμε από κοινού με τα εσωτερικά τεχνικά τμήματα και τους εξωτερικούς μελετητές, τις βέλτιστες κατασκευαστικές λύσεις για τον δικό μας καινοτόμο σχεδιασμό κέντρων logistics.
  • υποστηρίζουμε τα δικά μας κατασκευαστικά τμήματα στις χώρες παρουσίας μας κατά τη διαχείριση έργων και την επιτήρηση κατασκευών στα δικά μας κατασκευαστικά έργα αποθηκών.
  • εκπαιδεύουμε τους συναδέλφους μας στα κατασκευαστικά τμήματα των χωρών παρουσίας μας.
  • αναπτύσσουμε λύσεις βάσει καινοτόμων ιδεών για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών κατασκευής και τη διασφάλιση της κατασκευαστικής ποιότητας των δικών μας κατασκευαστικών έργων για αποθήκες.

ΚΕΝΤΡΙΣΑΜΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ?Ανακαλύψτε τώρα νέες προοπτικές εξέλιξης από τη Lidl