Καθήκοντα οικονομολόγων ακινήτων, κτηματομεσιτών, τεχνικών ακινήτων, γεωγράφων Στα γραφεία ακινήτων χωρών "Κατά την αναζήτηση νέας τοποθεσίας δεν κοιτάμε την πραγματική κατάσταση του ακινήτου, αλλά τι μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτό, και αυτό είναι μια συναρπαστική πρόκληση."

Στο τομέα ακινήτων στα περιφερειακά γραφεία της χώρας…

  • σχεδιάζουμε και επεκτείνουμε το δίκτυο καταστημάτων μας σε νέες περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή στρατηγική επέκτασης των καταστημάτων μας.
  • αγοράζουμε νέα ακίνητα με τους όρους της αγοράς που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μας.
  • αυξάνουμε τα έσοδα ή/και μειώνουμε τα έξοδα μέσω της ενεργής διαχείρισης εκτάσεων για υπολειπόμενες εκτάσεις.
  • διαθέοτυμε στην αγορά (τμηματικές) επιφάνειες.

ΚΕΝΤΡΙΣΑΜΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ?Ανακαλύψτε τώρα νέες προοπτικές εξέλιξης από τη Lidl