Καθήκοντα Facility Manager Στα κεντρικά γραφεία στη Γερμανία "Η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης εγκαταστάσεων που αφορούν στην λειτουργία του διεθνούς δικτύου καταστημάτων, δεν είναι απλώς μία εργασία ρουτίνας. Αντιθέτως, αποτελεί μια πραγματική πρόκληση για τους επαγγελματίες διαχειριστές εγκαταστάσεων."

Στο τμήμα Facility management (FM) στα κεντρικά γραφεία της Lidl στη Γερμανία…

  • αναπτύσσουμε, σε συνεργασία με άλλους τομείς, ιδέες για την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση των καταστημάτων μας.
  • Βελτιστοποιούμε τις διαδικασίες FM και καθορίζουμε τις ανάγκες με βάση το εύρος των υπηρεσιών, αλλά και τoυ κύκλου εργασιών για τις υπηρεσίες που αφορούν στα κτίρια.
  • αναπτύσσουμε περαιτέρω τα δικά μας συστήματα CAFM και αξιολογούμε τα δεδομένα για τον έλεγχο των εξόδων.
  • Γι' αυτό υποστηρίζουμε τις τοπικές εταιρείες, με σκοπό να μειώσουμε τα έξοδα λειτουργίας μας.
  • βελτιστοποιούμε την κατανάλωση ενέργειας και υποστηρίζουμε τις τοπικές εταιρείες κατά την υιοθέτηση και την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
  • εξασφαλίζουμε το σεβασμό στις υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης και πραγματοποιούμε επιτηρήσεις της κατάστασης των δικών μας ακινήτων.

ΚΕΝΤΡΙΣΑΜΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ?Ανακαλύψτε τώρα νέες προοπτικές εξέλιξης από τη Lidl