Καθήκοντα αρχιτεκτόνων Κεντρικά γραφεία χωρών "Η διαχείριση και η επιτήρηση των κατασκευαστικών έργων καταστημάτων και αποθηκών είναι μια συναρπαστική εργασία."

Στο τμήμα κατασκευών καταστημάτων στα κεντρικά γραφεία της χώρας…

  • προσαρμόζουμε τις διεθνείς προδιαγραφές σχεδιασμού στους εθνικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις κάθε χώρας.
  • πναπτύσσουμε νέες ιδέες για τη βελτιστοποίηση του δικού μας δικτύου καταστημάτων.
  • πελτιστοποιούμε την ποιότητα και τα έξοδα των δικών μας κατασκευαστικών έργων για τα καταστήματα.
  • υποστηρίζουμε τους συναδέλφους των τοπικών γραφείων ακινήτων κατά τον σχεδιασμό, την προκήρυξη, την ανάθεση και την επιτήρηση των κατασκευαστικών έργων των καταστημάτων.

ΚΕΝΤΡΙΣΑΜΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ?Ανακαλύψτε τώρα νέες προοπτικές εξέλιξης από τη Lidl