Καθήκοντα αρχιτεκτόνων Κεντρικά γραφεία στη Γερμανία "Ανάπτυξη κατασκευαστικών ιδεών που εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο - Μια μεγάλη πρόκληση." Irina, διευθύντρια τομέα- Lidl International

Στο τμήμα κατασκευών καταστημάτων στα κεντρικά γραφεία της Lidl στη Γερμανία…

  • δεν σταματάμε ποτέ τη σχεδιαστική αναβάθμιση των καταστημάτων μας.
  • προσφέρουμε την απαραίτητη υποστήριξη στα δικά μας κατασκευαστικά τμήματα σε κάθε χώρα, για να επιτευχθεί η σωστή προσαρμογή των διεθνών προδιαγραφών σχεδιασμού.
  • αναπτύσσουμε συνεχώς νέους τρόπους που βελτιώνουν τις κατασκευαστικές διαδικασίες, αλλά και μειώνουν το συνολικό κόστος των κατασκευαστικών μας έργων.
  • διαπραγματευόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, για να πετύχουμε πιο οικονομικές τιμές αγοράς δομικών υλικών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού.

ΚΕΝΤΡΙΣΑΜΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ?Ανακαλύψτε τώρα νέες προοπτικές εξέλιξης από τη Lidl