Καθήκοντα Facility Manager Στα κεντρικά γραφεία χωρών "Οι διαπραγματεύσεις με τους Facility Managers είναι κάθε φορά μια νέα πρόκληση."

Στο τμήμα Facility management (FM) στα κεντρικά γραφεία της χώρας...

  • διασφαλίζουμε την σωστή λειτουργία και τη διατήρηση της αξίας των ακινήτων μας, χρησιμοποιώντας ένα διεθνές πρότυπο διαχείρισης ακινήτων (Facility Management - FM) κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες μας.
  • προσφέρουμε υποστήριξη στα τοπικά γραφεία ακινήτων για τη βελτιστοποίηση των εξόδων λειτουργίας και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των καταστημάτων μας.
  • εκπαιδεύουμε και τους συναδέλφους μας του Facility Management σε κάθε χώρα.
  • διασφαλίζουμε την τήρηση των δικών μας υποχρεώσεων λειτουργίας και βελτιστοποιούμε τις διεργασίες FM για υπηρεσίες που σχετίζονται με τα κτίρια.
  • προσαρμόζουμε τα συστήματα CAFM στις ιδιαιτερότητες των χωρών και αξιολογούμε τα σχετικά δεδομένα για να ελέγχουμε τα κόστη.

ΚΕΝΤΡΙΣΑΜΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ?Ανακαλύψτε τώρα νέες προοπτικές εξέλιξης από τη Lidl